Speciaal

disclaimerHet gebruik van de website muddler.nl is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en eigen risico.
Muddler.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie die op of via de website van muddler.nl beschikbaar gesteld wordt.
Muddler.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van van de websites die via de site van muddler.nl toegangkelijk zijn.
Hoewel er ernstige zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van deze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft.

muddler.nl